Werkwijze

OVER ONS

VitaMarum mondhygiëne is een kleinschalig praktijk en heeft het voordeel dat de lijntjes kort zijn, u een vetrouwd gezicht ziet en daarnaast zijn we rolstoeltoegankelijk.

VIP

Bij ons staat het begrip VIP centraal. Allereerst de verzorging; Wat kan iemand doen om een gezonde mond te krijgen en behouden? Daarnaast de informatie; Informatie en instructies bevorderen de kwaliteit van de verzorging. Als laatste de preventie; Reinigen van het gebit zorgt in combinatie met zelfzorg en informatie voor het voorkomen voor problemen. Hier op voortbordurend zijn er verschillende soorten behandelingen.

Komt u voor het eerst?

Dan wordt er een eerste consult gepland. Tijdens dit consult verzamelt de mondhygiënist zo veel mogelijk gegevens om een behandelplan op maat te kunnen maken. Er wordt rekening gehouden met de medische anamnese (o.a. medicijngebruik en onderliggende ziektes), uw situatie in de mond, eventuele klachten of wensen. De kosten worden met u doorgesproken. Tijdens dit consult zullen we uiteraard ook uw tandvlees beoordelen. Dit doen we sinds Januari 2021 met het Periodiek Parodontaal Screenen (PPS-index).

PPS

Het Periodiek Parodontaal Screenen helpt ons om de conditie van uw tandvlees in kaart te brengen. Tevens is het een hulpmiddel om te beslissen bij welke behandeling u gebaat bent. Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://www.mondzorgkosten.nl/begrippenlijst/periodiek-parodontaal-screenen-pps-score

Preventie

Preventie, oftewel het voorkomen van….. staat geheel centraal in welke behandeling dan ook. We kunnen als behandelaar en patiënt heel veel willen maar goede preventie is de basis. Daarom zullen we altijd uitgebreid uitleggen wat er aan de hand is in uw mond en ook wat we er aan kunnen doen. Nou ja ‘we’ eigenlijk behandelaar en patiënt samen. Na uitleg over de situatie in uw mond volgen vaak nuttige adviezen en tips, deze zijn er omdat de behandeling die wij als mondhygiënisten uitvoeren, alleen maar werkt als u ook thuis zelf aan de slag gaat. ‘Samen op weg naar een goede mondgezondheid’ noemen we dat.

Het paropreventietraject

Geen enkele mond is ontstekingsvrij. Daarom is er ook altijd op preventief gebied wel iets te verbeteren of aan te pakken. Als het tandvlees gezwollen is dan heeft dit veelal te maken met achtergebleven plaque. Net als een wondje waar vuil bij komt, start het lichaam een reactie hier op. Zwelling en bloeding tot gevolg. In het paropreventietraject staat het voorkomen van verdere tandvleesontsteking centraal. Met andere woorden: Wat kunnen we samen doen zodat die mond weer gezond wordt? Voor u het opvolgen van adviezen en bewust zijn van uw gezondheid, voor ons het begeleiden hier in en een regelmatige gebitsreiniging. Geen standaard behandeling maar één die u op het lijf geschreven is.

Parotraject

Soms kunnen we heel hard ons best doen maar helpt het opvolgen van adviezen en een gebitsreiniging niet genoeg. Er is niet alleen meer sprake van een oppervlakkige tandvleesontsteking maar ook het kaakbot is er bij betrokken. Wanneer er sprake is van chronische ontstoken tandvlees met weefselverlies dan spreken we van Parodontitis. Omdat dit een complex ziektebeeld is, vergt dit ook een complexere en uitgebreide behandeling. Een goed onderzoek waarbij elke ruimte tussen tand en tandvlees wordt gemeten is nodig om de ernst en locatie van de ontsteking in kaart te brengen. Bij dit onderzoek horen ook de röntgenfoto’s.  Daarna wordt met u besproken wat de beste methode van aanpak is. Natuurlijk worden wensen en kosten hier in meegenomen. Immers geen patiënt is gelijk dus ook geen behandelplan is hetzelfde. Doel van dit traject is dat de ontsteking stabiliseert waardoor uw tanden en kiezen langer mee gaan.

Wat doen we nog meer?

We hebben het echt niet alleen over ontstoken tandvlees. Het voorkomen van gaatjes of verloren gaan van tandmateriaal door zuren (erosie) vinden we net zo belangrijk. Gelukkig kunnen we u hier ook heel veel over vertellen. Wist u trouwens ook dat de mondzorg tot 18 jaar in het basispakket zit? Neem uw kind dus gerust een keertje mee. Preventief bezig zijn is alleen maar een groot voordeel voor later en als  mondhygiënisten zijn wij zelfs bevoegd om een laklaagje in de kies aan te brengen of kleine gaatjes te vullen.

Angst?

Bij een nare ervaring in het verleden is het juist van belang dat u dit uitspreekt. Laten we het zo maar zeggen: U geeft aan waar u aan wilt werken en waar uw grens ligt. Doordat u de regie in handen krijgt wordt het allemaal een stuk minder eng. Wij vinden het enorm belangrijk dat u weer meer ontspannen in de die stoel komt te liggen.  De rest van behandeling komt daarna vanzelf wel.

De steeds ouder wordende patiënt..

De groep patiënten onder ons welke steeds ouder wordt, krijgen vaak ook te maken met meer problemen. Voorbeelden zijn het minder mobiel worden, cognitieve achteruitgang (dementie, Alzheimer) of de nasleep van bijvoorbeeld een hersenbloeding. Ook gebruikt deze groep steeds meer medicatie met alle gevolgen in de mond van dien. Dit terwijl een gezond en goed functionerend gebit juist zo van belang in ons dagelijks leven. We lachen, eten en drinken en genieten.  We vinden het daarom ook erg leuk als u langs komt. We maken graag tijd voor u vrij want uw mond vinden we net zo belangrijk. Mocht het voor u niet meer mogelijk zijn om naar de praktijk te komen? Neem dan gerust contact met ons op, we verlenen ook mondzorg aan huis.