Werkwijze

OVER ONS

VitaMarum mondhygiëne is een kleinschalig praktijk en heeft het voordeel dat de lijntjes kort zijn, u een vetrouwd gezicht ziet en daarnaast zijn we rolstoeltoegankelijk.

VIP

Bij ons staat het begrip VIP centraal. Allereerst de verzorging; Wat kan iemand doen om een gezonde mond te krijgen en behouden? Daarnaast de informatie; Informatie en instructies bevorderen de kwaliteit van de verzorging. Als laatste de preventie; Reinigen van het gebit zorgt in combinatie met zelfzorg en informatie voor het verkomen voor problemen. Hier op voortbordurend zijn er verschillende soorten behandelingen.

Komt u voor het eerst?

Dan wordt er een eerste consult gepland. Tijdens dit consult verzamelt de mondhygiënist zo veel mogelijk gegevens om een behandelplan op maat te kunnen maken. Er wordt rekening gehouden met de medische anamnese (o.a. medicijngebruik ), uw situatie in de mond, eventuele klachten of wensen en een eventuele verwijzing. Kosten zullen met u worden besproken aan de hand van een begroting.

De tandvleesbehandeling

Als tijdens het eerste consult blijkt dat parodontitis aanwezig is (chronisch ontstoken tandvlees met weefselverlies) dan wordt het paro- protocol gevolgd.  De natuurlijke ruimte tussen tand en tandvlees zal worden opgemeten. Aan de hand van het resultaat van de metingen kan er een tandvleesbehandeling worden uitgevoerd. Doel van deze behandeling is om het oppervlak waar de ontsteking aanwezig is zo goed mogelijk te reinigen met als resultaat dat de aanwezige ontsteking geneest of stabiliseert. Verder zal er tijdens deze behandeling aandacht worden besteed aan het krijgen en uiteindelijk behouden van een goede mondhygiëne, wat de effectiviteit van de behandeling vergroot.

Nazorg

Tijdens een nazorg behandeling wordt er aandacht besteed aan het op conditie houden van uw mondgezondheid. Zo wordt er in deze onderhoudsbeurt regelmatig even gekeken naar de hoeveelheid bloeding en plaque die aanwezig zijn in de mond en wordt daar op ingespeeld met een passende instructie. Soms kan een kleine aanpassing in manier van poetsen of het gebruiken van een grotere maat rager al een wereld van verschil maken. Dit zorgt er namelijk voor dat uw mondgezondheid verbetert en de tandvleesontsteking die op de loer ligt niet de kans krijgt of onder controle blijft. Naast de preventie wordt er ook tandsteen verwijderd zodat de plaatsen die u zelf niet kunt reinigen geen kans krijgen om probleemgebieden te worden. Dit wordt de gebitsreiniging genoemd.

Preventief  behandelen

Mocht er een beginnend gaatje aanwezig zijn of dreigt er een gaatje te ontstaan? Dan is een preventieve behandeling misschien wel een oplossing. Preventief betekent dat je iets wil voorkomen. Je wilt dus voorkomen dat een gaatje erger wordt of dat er gaatjes ontstaan. De mondhygiënist kan dan bijvoorbeeld een laklaagje aanbrengen, extra fluoride aanbrengen of een diepe groeve in een kies beschermen met een extra laagje.