Tarieven

OVER ONS

VitaMarum mondhygiëne is een kleinschalig praktijk en heeft het voordeel dat de lijntjes kort zijn, u een vetrouwd gezicht ziet en daarnaast zijn we rolstoeltoegankelijk.

Codes en Tarieven 2023

Ook voor 2023 proberen we zoveel mogelijk een contract af te sluiten met Uw zorgverzekeraar!  Wij doen voor iedere keer als u komt een COV-controle zodat we op de hoogte zijn welke zorgverzekeraar u heeft en hoe u verzekerd bent.

Voor grote behandelingen geven we altijd een kostenbegroting mee, zodat u zelf bij uw verzekeraar kunt informeren of de behandeling geheel, gedeeltelijk of niet vergoed wordt, dat varieert behoorlijk per pakket en verzekeraar. Bezoek de website van uw zorgverzekeraar of lees het polisboekje door. Alle vergoedingen staan onder het kopje: Behandeling vrijgevestigde mondhygiënist/ vergoedingen.

I. Consultatie en diagnostiek (C)

C001 Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing  € 50,54
C002 Periodieke controle € 25,27
C003 Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult  € 25,27
C014 Pocketregistratie

€ 39,90

C015 Parodontiumregistratie

€ 79,79

II. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C010 Schriftelijke medische anamnese €23,45
C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen
en vastleggen behandelplan
€ 111,10
C013 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 30,86

III. Toeslagen en diversen

C020 Mondzorg aan huis € 19,95
X10 Kleine röntgenfoto € 18,62
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 13,96

IV. Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) € 14,91
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 14,91
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 14,91
M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 29,92
M32 * / ** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 19,95
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen Medicament € 6,65
M40 Fluoridebehandeling, per kaak € 16,62
M61 * Mondbeschermer € 29,92
M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element € 57,85
M81 Behandeling van witte vlekken, volgende element € 31,92

V. Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 8,64
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 16,62

VI. Vullingen (V)

V30 Fissuurlak, eerste element € 29,92
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 16,62
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6,65
V50 Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje € 13,30
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 41,23
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 57,85
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 71,15
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 94,42
V91 Eenvlaksvulling composiet € 53,20
V92 Tweevlaksvulling composiet € 69,82
V93 Drievlaksvulling composiet € 83,12
V94 Meervlaksvulling composiet € 106,39

 

VII. Restauraties diversen

R29 * Confectiekroon (rvs kroon)  € 59,84
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 26,60
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 66,49

VIII. Tandvleesbehandelingen (T)

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 192,83
T021 Grondig reinigen wortel per element, complex € 35,91
T022 Grondig reinigen wortel per element, standaard € 26,60
T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële behandeling € 119,69
T033 Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 73,14
T042 consult parodontale nazorg € 101,07
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 134,32
T044 Complex consult parodontale nazorg € 178,87

IX. Diversen

T161 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 46,55
T162Behandeling tandvleesabces € 89,77
T163* Toepassing lokaal medicament € 71,81
T164* (Draad)Spalk € 26,60
T165Uitgebreide voedingsanalyse € 66,49

X. Uurtarieven (U)

U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten €15,14
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de
Zorgaanbieder
€17,47
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in
eenheden van 5 minuten
€17,47

* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Dit geldt

bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet

hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie

bijlage 2 bij de tariefbeschikking). Uitzondering hierop is prestatie J33 voor de kosten van het

implantaat waarvoor een maximumtarief geldt.